ado
Adó Adótanácsadás Adó kapcsolat Kapcsolat adóbevallás elérhetőség Referencia Linkek
Accounting in Budapest

Adó - Adótanácsadás - Adóbevallás Készítés - Könyvelő - Iroda

 

A következő rövid leírásban bemutatjuk az adótanácsadói szolgáltatásunk tartalmát teljesség igénye nélkül. Körvonalazzuk az adótanácsadás területét.

 

 

A megbízóval közösen kialakítjuk azt a célrendszert, amelyre, a vállalat adótervezésre irányul.
Megvalósítható javaslatokat fogalmazunk meg megbízóknak a választható optimális adózási magatartásra.
Meghatározzuk azt az eszközrendszert, amely az operatív vagy stratégiai cél eléréséhez felhasználható.
Elvégezzük az adózás szempontjából jelentős elemek kiemelését a tényállás meghatározását.
Adótervezési javaslatokat készítünk, meghatározzuk az adótervezés módszerét, elkészítjük vállalkozásának adótervét, kialakítjuk az adótervezési célt.
A szolgáltatásunk része a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok elvégzése illetve a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakítása, működtetése.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket az adózás folyamatáról, az önadózásról, levonásról, kivetésről, kiszabásról, és, hogy mely adókötelezettségre, milyen adózási mód alkalmazandó.
Adózási alternatívákat dolgozunk, ki meghatározzuk az alternatívák közötti választási kritériumot.
A vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadást is végzünk.

 

könyvelés

Tájékoztatjuk megbízóinkat a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről valamint az adókötelezettségek megsértésének bírság és pótlék szankcióiról, valamint az alkalmazható intézkedésekről.
Tájékoztatjuk az Őt megillető speciális jogokról és terhelő kötelességekről, valamint a bírósági végrehajtás szabályainak az adóügyekben is alkalmazott rendelkezéseiről.
Tanácsot adunk a megbízóinknak az ellenőrzések során követendő jogszerű, de egyben a megbízó számára is legelőnyösebb magatartásról.
Feltárjuk a jogrendszer azon elemeit, amelyek különösen gyakran szolgálnak az adójogi viták alapjául.
Feltárjuk a jogorvoslati lehetőségeket.
Az adóigazgatási, bírósági eljárásban megrendelőink képviseletét ellátjuk.

Tájékoztató adunk a jogszabályi változásokról. Különösen külföldi ügyfeleink szoktak igényt tartani arra, hogy évente legalább egyszer írásban tájékoztatást kapjanak azokról a leglényegesebb változásokról, amelyek a vállalkozást érintik. Elsősorban a béren kívüli juttatások módosulásai és a cafettéria rendszer lehetőségei szoktak kiemelt érdeklődésre számot tartani.
Jogi anyagok előzetes véleményezése. Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy a szerződések megfogalmazásánál még neves ügyvédi irodák sem veszik figyelembe a szóban forgó ügylet adóvonzatait, illetve a PJT-n túlmutató adójogi normatívákat. Ezért általában fel szoktuk ajánlani ügyfeleinknek, hogy adójogi szempontból előzetesen véleményezzük a különféle anyagokat.

Szakszerűen tájékoztatjuk a külföldi megbízóinkat, a magyarországi befektetőket és más adóalanyokat az őket érintő speciális adójogi következményekről.
Ismertetjük a magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket. Adókockázat elemzés. Minden egyes partnerünknél - ahol a vállalkozás típusa vagy mérete igényli rendszeresen, kiértékeljük a tevékenységből, illetve a belső protokollokból következő adókockázatokat. Feltárjuk a lehetséges megoldási alternatívákat, az egyes megoldások kockázatát. Fióktelepeknél ez általában a nem megfelelő háttér-dokumentációt, a természetbeni juttatások helytelen értelmezését, és a szokásos piaci ártól való eltérést szokta jelenteni.

Folyamatosan változó adó szabályozások melyek nagy része az Európai Unió jogharmonizációs folyamatával is összefüggésben van, szükségessé teszik az adózási eszközrendszer és az operatív stratégia folyamatos kiigazításait. az adófizetési terhek törvényes keretek közti, de optimális szinten tartása, minden vállalkozás számára elengedhetetlen feladat. Az előbb felsoroltakhoz sok segítséget kapunk az Új Summa Summarum Kft -től az együttműködésünk hosszú időre tekint vissza, eme szoros kapcsolat lehetővé teszi, hogy szakértőink átfogó és alapos válaszokat adjanak megrendelőink kérdéseire és problémáira. Közösen tervezzük, szervezzük adótanácsadói tevékenységünket.

 

könyvelő

" Kocsi"

Könyvelő és Számvitei Szolgáltató Kft.

"Kocsi" Könyvelő Iroda

1028 Budapest Ördögárok u. 156/B

+36-1-3769057

Adótanácsadás - Adóbevallás Készítés

websas.hu

adó - adótanácsadás

Természetbeni és egyéb béren kívülijuttatások adózása 2010

2009 évi adó, adóbevallás, jogszabály változások

 

2008 adó és járulék törvény az adómegállapításra, bevallásra, megfizetésra vonatkozó része.